Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat en l'àmbit de la biodiversitat terrestre i biodiversitat marina i litoral, i per a la realització de projectes i activitats d'informació i sensibilització ambiental

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 d'abril de 2018.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a la realització d'activitats en l'àmbit de la biodiversitat terrestre i biodiversitat marina i litoral, així com per a la realització de projectes i activitats d'informació i sensibilització ambiental.

  Els periode d'execució del projectes serà d'un any com a màxim. La dotació màxima de l'ajut serà de 50.000€ per a les línies de biodiversitat terrestre i biodiversitat marina i litoral i de 25.000€ per als projectes d'informació ambiental. L'import de l'ajut concedit no pot superar el 50% del total del pressupost del projecte presentat per a entitats del sector públic (s'ha de cofinançar en un 50% com a mínim).

  2. REQUISITS

  Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats, etc.

  3. TERMINI

  Fins al 30 d'abril de 2018.

  MOLT IMPORTANT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 1 proposta, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu la documentació relativa a la Fase I de la sol·licitud, abans del proper 28 de febrer, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar l'escollida.

  La comissió d’Investigació valorarà les sol·licituds que estiguin interessades en concórrer a la convocatòria de les ajudes de la Fundación Biodiversidad en funció dels criteris establerts al punt cinquè de la convocatòria:
  - Criteris tècnics: 50%
  - Criteris estratègics: 50%

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna