Escuchar

Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat en l'àmbit de la biodiversitat terrestre i biodiversitat marina i litoral, i per a la realització de projectes i activitats d'informació i sensibilització ambiental

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de gener de 2018.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a la realització d'activitats en matèria d'impactes, vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic. En cap cas seran objecte d'ajuts els projectes de mitigació en exclusiva.

  Els projectes hauran de finalitzar abans del 30 de juny de 2019 (pròrrogues incloses). La dotació màxima de l'ajut serà de 120.000 euros. L'import de l'ajut concedit no pot superar el 70% del total del pressupost del projecte presentat (s'ha de cofinançar en un 30% com a mínim).

  2. REQUISITS

  Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats, etc.

  3. TERMINI

  Fins al 31 de gener de 2018.

  MOLT IMPORTANT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 2 propostes, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu la documentació relativa a la Fase I de la sol·licitud, abans del proper 19 de gener, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar les escollides.

  La comissió d’Investigació valorarà les sol·licituds que estiguin interessades en concórrer a la convocatòria de les ajudes de la Fundación Biodiversidad en funció dels criteris següents:
  1. Criteris tècnics:
  - Dimensió tècnica (22%)
  - Dimensió econòmica (8%)
  - Dimensió ambiental i social (20%)
  2. Criteris estratègics (50%)

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ


  Torna