Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaConnecta: de la recerca, a la pràctica social Observatori social La Caixa

  CONVOCATÒRIA: 2023 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de novembre de 2023.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L'Observatori Social llança aquesta convocatòria amb l'objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l'àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i administració pública) i augmentar l'impacte social de tots dos àmbits.

  Es poden presentar projectes d’investigació relacionats amb el benestar emocional i la salut mental a Espanya i que s’emmarquin en una de les tipologies següents o una combinació d'aquestes:

  - Diagnòstic d’una necessitat social per millorar el coneixement de la problemàtica i la presa de decisions fonamentals.
  - Conceptualització de intervencions per sistematitzar-les, reproduir-les o escalar-les.
  - Simulació de l’impacte de noves formes de intervenció.
  - Avaluació de l’impacte d’un projecte existent.

  La duració dels projectes serà de 2 anys, sense possibilitat de pròrroga.

  La subvenció màxima que es pot sol·licitar per a cada projecte és de 90.000 euros.

  Es requereix un mínim de dues organitzacions col·laboradores (una de l'àmbit de la investigació i una altra del de la pràctica), i cada organització col·laboradora haurà d'aportar com a mínim una persona a l'equip de treball i designar un representant en el cas que al seu equip hi hagi més d’una persona.

  2. BENEFICIARIS

  Universitats públiques, entre d’altres.

  3. TERMINI I FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Fins al 30 de novembre de 2023 a les 14 hores.

  Per tal d’obtenir el vistiplau de la UIB per a la seva presentació i les instruccions a seguir, les persones interessades han de contactar al més aviat possible amb osr.gestiotecnica@uib.es.

  Les sol·licituds han d’estar pujades completament a la plataforma habilitada per la Fundació La Caixa per a que l’OSR pugui revisar la documentació abans de dijous 23 de novembre.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria   Icona Vist
  Model sol·licitud Icona Vist  

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna