Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 1. Convocatòria TancadaSubvencions per al suport a programes i projectes d'investigació en matèria de gestió de la biodiversitat

  CONVOCATÒRIA: 2022 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 13 d'octubre de 2022.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a finançar Projectes que promoguin l'aplicació del coneixement científic per a la presa de decisions en la planificació i gestió de la biodiversitat per a l'any 2022 en les línies següents:

  a) Transició energètica i biodiversitat terrestre i marina.
  b) Biodiversitat marina i espais marins protegits.
  c) Enfortiment de la infraestructura verda, la connectivitat i la restauració ecològica.
  d) Desertificació, degradació i restauració de terres.

  Les ajudes es concediran per a l'execució de projectes i programes que s'incloguin en alguna de les temàtiques incloses en cada línia (veure "Article 3" de les bases per a més informació) i que desenvolupin coneixement, accions, productes, serveis o processos nous o millorats.

  Els projectes hauran de començar a executar-se a partir de la resolució de la convocatòria i no podran finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses.

  La dotació màxima de l'ajut serà de 300.000€.
  L'import de l'ajut concedit no pot superar el 95% del total del pressupost del projecte presentat (s'ha de cofinançar en un 5% com a mínim).

  2. REQUISITS

  Universitats públiques, entre d’altres.

  3. TERMINI

  Fins al 13 d'octubre de 2022.


  MOLT IMPORTANT: Atès que el nombre de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 1 proposta per línia d'investigació, us demanem que, si estau interessats o interessades a presentar-ne una, ens envieu la documentació següent a osr.gestiotecnica@uib.es fins al 19 de setembre de 2022: el nom del/de la IP i el seu CV, el pressupost, l'equip investigador i els seus CV i un resum de la proposta.


  Si escau, la CAOSR valorarà les diferents propostes per a dur a terme una selecció i poder informar a les seleccionades per a acabar la seva preparació per al lliurament oficial (aquesta data s'acordarà amb les sol·licituds seleccionades).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases Icona Vist  
  Extracte BOE Icona Vist  
  Convocatòria Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Guia presentació projectes Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. FINANÇAMENT
  Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

  Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU. No obstant això, els punts de vista i les opinions expressades en els casos que procedeixin, o es derivin de la subvenció, són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables d'aquestes.


  Torna