Escuchar

Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla estatal 2017-2020: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació en salut

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 7 de març de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de subvencions de projectes d'investigació en salut d'acord amb les línies de recerca prioritàries per a 2019:

  - Tecnologies moleculars i cel·lulars d'aplicació a les intervencions sobre la salut humana
  - Investigació traslacional i clínica sobre la salut humana
  - Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població
  - Investigació en medicaments i productes sanitaris
  - Investigació en tecnologies per a la salut


  Els projectes poden ser individuals, coordinats o multicèntrics. La durada serà de tres anys.

  2. BENEFICIARIS

  Universitats públiques, entre d'altres.


  IMPORTANT:
  Els investigadors que pertanyin a l'IDISBA hauran de gestionar la seva participació a través de l'Institut.
  Els investigadors que no hi pertanyin poden contactar amb l'OSR per a aquestes gestions.

  Requisits dels investigadors:

  INVESTIGADOR PRINCIPAL: L'investigador principal ha tenir dedicació única; ha de tenir una vinculació amb l'entitat beneficiària, com a mínim, fins a la data de la resolució definitiva; la presentació d'una sol·licitud com a investigador principal a aquesta convocatòria és incompatible amb la presentació d'una sol·licitud com a investigador principal o com a membre de l'equip d'investigació de projectes d'I+D 2019 (reptes i excel·lència) i projectes d'investigació en salut 2019. També serà incompatible amb projectes que finalitzin més enllà de 31 de desembre de 2019 de les convocatòries projectes d'I+D 2016, 2017 i 2018 (reptes i excel·lència), projectes d'investigació en salut 2017 i 2018 i projectes per a joves investigadors sense vinculació o vinculació temporal 2018. Es pot tenir la figura de co-investigador principal.

  MEMBRES DE L'EQUIP D'INVESTIGACIÓ: poden participar amb dedicació única en un sol projecte o amb dedicació compartida fins a tres en les convocatòries esmentades; han de tenir una vinculació amb l'entitat, com a mínim, fins a la data de la resolució definitiva.

  3. TERMINI

  Del dia 12 de febrer al dia 7 de març de 2019 a les 15 hores. El termini intern de la UIB finalitza el dia 4 de març de 2019 a les 15 hores.

  IMPORTANT:
  Els investigadors que pertanyin a l'Idisba hauran de gestionar la seva participació a través de l'Institut.
  Els investigadors que no hi pertanyin han de seguir el protocol següent per a la presentació de sol·licituds:

  1. Emplenau la sol·licitud de projecte (accedint a l'opció “Acceso SIN certificado”) i adjuntau tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica de l'ISCII.
  IMPORTANT: Donat que en aquesta convocatòria de projectes de l'AES 2019 s'indica de manera explícita que l'entitat sol·licitant ha de supervisar cada sol·licitud, us agrairem que, en quan tingueu l'equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar, per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s'ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Comprovau que no hi ha errades u omisions a la sol·licitud que doneu per definitiva (Botó "Ver borrador")
  3. Generau la sol·licitud definitiva electrònica (Botó "Generar solicitud electrónica")
  4. Imprimiu la sol·licitud, recolliu les firmes dels investigadors i enviau aquest document en paper a l'OSR.

  Trobareu totes les plantilles necessàries per als documents requerits (memòries, model CVA, documents coordinació, declaració interès empresarial) dins la pestanya "Documentos" de la sol·licitud telemàtica.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores   Icona Vist  
  Convocatòria   Icona Vist  
  Guia CVA i CVN a l'Acció Estratègica en Salut   Icona Vist  
  Guia per obtenir el CVA directament de GREC   Icona Vist  
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist   
  Més informació    Icona Vist
  Obligacions de publicitat (logos-agraïments)   Icona Vist  


  4. RESOLUCIÓ

  FEDER


  Torna