Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació en salut

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 d'abril de 2016.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de subvencions de projectes d'investigació en salut d'acord amb les línies de recerca prioritàries per a 2016:

  - Tecnologies moleculars i cel·lulars d'aplicació a les intervencions sobre la salut humana
  - Investigació traslacional i clínica sobre la salut humana
  - Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població
  - Investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular
  - Investigació en tecnologies per a la salut

  Els projectes poden ser individuals, coordinats o multicèntrics.

  La durada dels projectes serà de tres anys; l'investigador principal ha d'estar a dedicació única; Es pot tenir la figura de co-investigador principal.

  2. TERMINI

  Del dia 5 al dia 28 d'abril de 2016 a les 15 hores. El termini intern de la UIB finalitza el dia 25 d'abril de 2016 a les 15 hores.

  S'ha establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  1. Emplenau la sol·licitud de projecte (accedint a l'opció “Acceso SIN certificado”) i adjuntau tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica de l'ISCII.
  IMPORTANT: Donat que en aquesta convocatòria de projectes de l'AES 2016 s'indica de manera explícita que l'entitat sol·licitant ha de supervisar cada sol·licitud, us agrairem que, en quan tingueu l'equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar, per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s'ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Generau la sol·licitud definitiva.
  3. Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb tota la documentació generada (Sol·licitud definitiva, memòria, currículums, etc)
  4. Imprimir la sol·licitud (és l'únic document que s'ha d’enviar en paper) i recollir les firmes dels investigadors.
  5. Enviar la sol·licitud impresa per correu intern a Cati Miralles per a la firma del vicerector i enviament al registre.

  Trobareu totes les plantilles necessàries per als documents requerits (memòries, model CV, documents coordinació) dins la pestanya "Documentos" de la sol·licitud telemàtica.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores    Icona Vist  
  Convocatòria    Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica     Icona Vist
  Guia de la convocatòria    Icona Vist  
  Preguntes freqüents    Icona Vist  
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist    
  Model alta membre equip investigador (nou 31/07/2018 Exclamació)   Icona Vist   
  Model alta contractat amb càrrec al projecte (nou 31/07/2017 Exclamació)   Icona Vist   
  Més informació     Icona Vist
  Obligacions de publicitat (logos-agraïments)    Icona Vist  


  3. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  FEDER


  Torna