Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de l'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'R+D dins el Repte de seguretat i qualitat alimentària, activitat agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels recursos naturals i investigació marina i marítima

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de juliol de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per projectes d'investigació fonamental orientada.
  Hi ha dues tipologies de projecte:

  - Projectes d’R+D (RTA) que s'ajustin a les línies prioritàries fixades per l'INIA.

  - Projectes R+D Emergents (E-RTA) els objectius dels quals han d'estar adreçats al diagnòstic i control de plagues i malalties, tant en espècies vegetals com animals, que hagin estat detectades en territori espanyol, per primera vegada, en els darrers tres anys.

  La UIB només pot participar en subprojectes de projectes que estiguin coordinats per algun centre de d’I+D+I d’investigació agrària o alimentària dependent de les CCAA o per l’INIA.

  Els projectes tendràn una durada màxima de tres anys.

  Incompatibilitats:
  a) L'investigador principal podrà participar amb dedicació única en un sol projecte o amb dedicació compartida en un màxim de dos projectes si algun d’ells és coordinat. La resta de membres de l’equip d’investigació podran participar amb dedicació única en un sol projecte o amb dedicació compartida en un màxim de dos projectes, o de tres projectes si algun d’ells és coordinat.
  Per computar la dedicació es tindran en compte conjuntament els projectes vigents de les convocatòries 2015, 2016 i els que es presentin a la convocatòria 2017 del Programa Estatal d'R+D+I orientada als Reptes de la Societat o del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència, ambdós dins el Pla Estatal 2013-2016.
  b) Només es pot participar com a investigador principal en un projecte de qualsevol convocatòria 2017 dels programes esmentats al punt a).
  f) A efectes de participació en els projectes tipus E-RTA d'aquesta convocatòria, no hi haurà incompatibilitat amb els projectes en marxa de les convocatòries 2014, 2015, 2016 i els que es presentin a la convocatòria 2017 dels programes esmentats al punt a).
  g) Als projectes tipus E-RTA d'aquesta convocatòria, tant l'investigador principal com els membres de l'equip d'investigador hauran de participar amb dedicació única i a una única proposta. Només podran participar a un projecte E-RTA de les convocatòries 2014, 2015 i 2017.

  2. BENEFICIARIS

  Centres públics d'R+D d'investigació agrària o alimentària depenents de les comunitats autònomes i l'INIA i, en el cas de subprojectes d'un projecte coordinat, també els altres centres públics d'R+D incloses les universitats, a més de les universitats privades.

  3. TERMINIS

  Fins al 28 de juliol de 2017 a les 14 hores.
  El termini intern de la UIB és el dia 25 de juliol de 2017 a les 14 hores.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Extracte convocatòria BOE Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS   Icona Vist
  Més informació, models documentació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ
  Convocatòria pendent de resolució.
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna