Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de l'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'R+D dins el Repte de seguretat i qualitat alimentària, activitat agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels recursos naturals i investigació marina i marítima

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 d'octubre de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per projectes d'investigació fonamental orientada.
  Hi ha dues tipologies de projecte:

  - Projectes d’R+D (RTA) que s'ajustin a les línies prioritàries fixades per l'INIA. En aquest cas la UIB només pot participar en subprojectes de projectes que estiguin coordinats per algun centre de d’I+D+I d’investigació agrària o alimentària dependent de les CCAA o per l’INIA.

  - Projectes R+D Emergents (E-RTA) els objectius dels quals han d'estar adreçats al diagnòstic i cintrol de plagues i malalties, tant en espècies vegetals com animals, que hagin estat detectades en territori espanyol, per primera vegada, en els darrers tres anys.

  Els projectes tendràn una durada màxima de tres anys.


  Incompatibilitats:
  • Només es pot participar com a investigador principal en un projecte de qualsevol convocatòria 2014 del Programa Estatal de I+D+I orientada a Reptes de la Societat del Pla Estatal d’I+D+I, 2013-2016.
  • Tant l’investigador principal com la resta de membres de l’equip d’investigació podran participar amb dedicació única en un sol projecte o amb dedicació compartida en un màxim de dos projectes, o de tres projecte si algun d’ells és coordinat.
  • Per computar la participació es tindran en compte els projectes presentats a les altres convocatòries 2014 del Programa Estatal de I+D+I orientada a Reptes de la Societat o de Foment de la Investigació Científica i tècnica d’Excel·lència del Pla Estatal d’I+D+I 2013-2016.
  • També es computaran en aquest apartat els projectes en curs del Programa de Projectes d’Investigació Fonamental del Pla Nacional 2008-2011 amb data de finalització posterior al 31 de desembre de 2014.

  2. BENEFICIARIS

  Centres públics d'R+D d'investigació agrària o alimentària depenents de les comunitats autònomes i l'INIA i, en el cas de subprojectes d'un projecte coordinat, també els altres centres públics d'R+D i les empreses.

  3. TERMINIS

  Fins al 17 d'octubre de 2014 a les 15 hores.
  El termini intern de la UIB és el dia 15 d'octubre de 2014 a les 15 hores.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació, models documentació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist


  Torna