Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2022 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 9 de setembre de 2022.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre addiccions d’un o dos anys de durada.

  Els projectes hauran de tenir objectius que s'enquadrin dins l'Estratègia nacional sobre drogues 2017-2024, havent-se d'assenyalar en tot cas les àrees d'actuació específiques on el projecte s'inclou.

  Les àrees d'investigació seran: bàsica, clínica, social, epidemiològica, de salut pública o de serveis de salut i hauran d'estar referits als diferents aspectes que presenten les addiccions.

  Es consideraran línies d'actuació prioritàries:

  1. Avaluació de polítiques, intervencions i programes de prevenció, d'assistència i d'incorporació social en l'àmbit d'alcohol, les drogues il·legals, els fàrmacs amb potencial d'abús i les addicions comportamentals.
  2. Impacte del cànnabis en les esferes intel·lectual, motivacional, social i de la salut mental en els usuaris, amb especial referència als/les adolescents i joves.
  3. Noves eines de detecció i de vigilància dels determinants de les addiccions.
  4. Determinació de condicionants en l'oferta i la necessitat en els serveis i recursos d'atenció a les dorgues i les addiccions, des de la perspectiva territorial i poblacional.
  5. Aspectes associats al tractament de les addiccions i el seu pronòstic en grups de població específics (gent gran, dones, migrants, persones que practiquen chemsex, usuaris de metamfetamina, col·lectius LGTBIQ+, etc.).
  6. Morbiditat aguda, lesions i violència associades al consum de substàncies psicoactives i a altres addiccions.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Centres públics i privats sense ànim de lucre d'I+D, entre d'altres.


  La investigadora principal o l'investigador principal, abans de finalitzar el termini de sol·licitud, no podrà figurar com a tal en un altre projecte en execució del PNSD d'una altra convocatòria, encara que sí que podrà figurar com a membre d'un equip de recerca. Així mateix, tampoc es podrà figurar com a IP en més d'una sol·licitud de la present convocatòria.

  Els projectes hauran de presentar un equip de recerca format entre quatre i deu persones.

  3. TERMINI

  Fins al 9 de setembre de 2022

  MOLT IMPORTANT: Les sl·licituds s'han de presentar en format electrònic a la plataforma SIGES. Per tal identificar-se al sistema, és necessari fer-ho a través de la plataforma Cl@ve o directament a través de certificat digital. Per a més informació: http://clave.gob.es/ .

  Per tal d’obtenir la firma electrònica del representant legal a SIGES, les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament a SIGES fins al 6 de setembre de 2022.

  IMPORTANT: Us demanam que, si estau interessades o interessats en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria, ho comuniqueu al més aviat possible a osr.gestiotecnica@uib.es

  Junt amb la sol·licitud s'haurà de presentar un informe de la Comissió d'Investigació. Per tal d'obtenir-lo heu de fer arribar un resum de la sol·licitud a l'OSR amb l'antel·lació suficient per a poder gestionar aquest informe.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-2024   Icona Vist
  Extracte convocatòria BOE Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS Icona Vist  
  Sol·licituds a plataforma SIGES   Icona Vist
  Més informació i documentació necessària   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna