Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 22 de juliol de 2011.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències.

  Es consideraran d'interès preferent els projectes enquadrats dins d'aquests dos eixos estratègics, especialment si tenen caràcter multicèntric i multidisciplinar:
  a) Drogodependències i Inclusió Social.
  b) Alcohol i Menors.

  Es consideraran com línies prioritarias els projectes d'investigació sobre drogodependèncias referents als següents temes:
  1. Determinants biològics i culturals del policonsum de drogues.
  2. Condicions de vida i consum d'alcohol.
  3. Desenvolupament d'indicadors de desigualtats socials i consum de drogues.
  4. Comorbilitat i complicacions derivades del consum de cocaïna i d'alcohol.
  5. Visió integrada del consum d'alcohol en menors.

  IMPORTANT:

  Els projectes presentats a altres convocatòries de la Delegació del Govern del Pla Nacional sobre drogues i que no varen ser subvencionats hauran d'assenyalar expressament els elements de canvi introduïts.

  S'haurà d'assenyalar també si el projecte és de continuïtat.

  En cas que el projecte sol·liciti finançament de personal becari, s'adjuntarà programa de formació.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres publics i privats d'I+D.
  3. TERMINI
  Fins al 22 de juliol de 2011.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i la documentació institucional, les sol•licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 19 de juliol de 2011 a les 14.30 hores

  MOLT IMPORTANT:

  La sol·licitud es pot presentar:
  a) En format paper: Es presentaran dos exemplars i a més s'han d'enviar els annexes I, II i II per correu electrònic a l'adreça pndinvestigacion@mspsi.es i gestionsubvenciones@mspsi.es.

  b) En format electrònic: Si precisau de signatura electrònica podeu fer la sol·licitud via aplicació telemàtica. S'han de seguir les instruccions que trobareu al web de la convocatòria Enllaç a formulari.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist


  Torna