Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 8 d'octubre de 2012.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències.

  Es consideraran com a línies prioritaries els projectes d'investigació sobre drogodependències referents als temes següents:
  1. Visió integrada del consum d'alcohol en menors.
  2. Determinants biològics i culturals del policonsum de drogues.
  3. Desenvolupament d'indicadors de desigualtats socials i consum de drogues.
  4. Comorbilitat i complicacions derivades del consum de cocaïna i d'alcohol.
  5. Drogodependències i inclusió social.
  6. Cost social de les drogodependències.

  IMPORTANT:
  Els projectes presentats a altres convocatòries de la Delegació del Govern del Pla Nacional sobre drogues i que no varen ser subvencionats hauran d'assenyalar expressament els elements de canvi introduïts.
  S'haurà d'assenyalar també si el projecte és de continuïtat.
  En cas que el projecte sol·liciti finançament de personal becari, s'adjuntarà programa de formació.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres públics i privats sense ànim de lucre d'I+D.
  3. TERMINI

  Fins al 8 d'octubre de 2012.

  Les sol·licituds es poden presentar en format paper o en format electrònic.

  En format paper: Es presentarà un exemplar complet i a més s'han d'enviar els annexes I, II i II per correu electrònic a les adreces pndinvestigacion@msssi.es i gestionsubvenciones@msssi.es.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i la documentació institucional, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 3 d'octubre de 2012.

  En format electrònic: És necessari que els sol·licitant disposi de certificat de firma electrònica . S'emplenarà una sol·licitud telemàtica.

  Per tal d’obtenir la firma electrònica del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament fins al 3 d'octubre de 2012.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores   Icona Vist  
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Sol·licitud en paper Icona Vist   
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Més informació    Icona Vist


  Torna