Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2013 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 3 d'octubre de 2013.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre addiccions. Els projectes poden ser individuals o coordinats.

  Es consideraran com a línies prioritàries les emmarcades al Pla d'acció 2013-2016. De manera específica, es valoraran els projectes que facin referència a:

  1. Visió integrada del consum d'alcohol en menors.
  2. Addiccions i integració social.
  3. Addiccions i cost social.


  IMPORTANT:
  Els projectes presentats a altres convocatòries de la Delegació del Govern del Pla nacional sobre drogues i que no varen ser subvencionats hauran d'assenyalar expressament els elements de canvi introduïts.
  S'haurà d'assenyalar també si el projecte és de continuïtat.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres públics i privats sense ànim de lucre d'I+D.
  3. TERMINI

  Fins al 3 d'octubre de 2013.

  Les sol·licituds es poden presentar en format paper o en format electrònic.

  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr@uib.es ), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  En format paper: Es presentarà, en paper, un exemplar complet i, a més, s'han d'enviar els annexes I, II i III i la memòria per correu electrònic a l'adreça pndinvestigacion@msssi.es

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i la documentació institucional, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 27 de setembre de 2013.

  En format electrònic: És necessari que els sol·licitant disposi de certificat de firma electrònica . S'emplenarà una sol·licitud telemàtica.

  Per tal d’obtenir la firma electrònica del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament fins al 27 de setembre de 2013.

  IMPORTANT: Si necessitau un informe de la Comissió d'Investigació, heu de fer arribar una còpia de la sol·licitud a Cati Miralles amb l'antel·lació suficient.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTMLIcona XLS
  Bases reguladores   Icona Vist   
  Pla d'Acció sobre Drogues 2013-2016   Icona Vist   
  Convocatòria BOE   Icona Vist   
  Sol·licitud i altres documents en paper Icona Vist    
  Nou annex VI Icona Vist    
  Resum documentació específica Icona Vist    
  Model pressupost     Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist  
  Més informació    Icona Vist  


  Torna