Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'R+D de Generació de Coneixement (PGC)

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 4 d'octubre de 2018.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a projectes d’investigació sense orientació temàtica prèviament definida, motivats per la curiositat científica i que tenguin com a objectiu primordial l’avenç del coneixement, independentment de l’horitzó temporal i de l’àmbit d’aplicació del mateix.

  S'han establert tres àrees temàtiques:

  - Ciències matemàtiques, físiques, químiques i enginyeries (CMIFQ):
  Ciències i tecnologies químiques
  Energia i transport
  Ciències físiques
  Ciències i tecnologies de materials
  ciències matemàtiques
  Producció industrial, enginyeria civil i enginyeries per a la societat
  Tecnologies de la informació i de les comunicacions


  - Ciències Socials i humanitats (CSH):
  Ciències socials
  Dret
  Economia
  Ciències de l'educació
  Cultura: filologia, literaturai art
  Ment, llenguatge i pensament
  Estudis del passat: història i arqueologia
  Psicologia


  - Ciències de la vida (CV):
  Biociències i biotecnologia
  Biomedicina
  Ciències agràries i agroalimentàries
  Ciències i tecnologies mediambientals

  2. TIPUS DE PROJECTES

  Tipus A: per a joves investigadors.

  Tipus B: per a la resta d'investigadors.

  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS I PROCÉS INTERN

  D’acord amb la convocatòria de presentació de sol·licituds de projectes del Pla estatal, no s'ha d'enviar al ministeri cap document en format paper. Com sabeu, la UIB és la institució responsable de l’execució dels projectes i del compliment de les condicions establertes a les convocatòries.
  Per això, heu de fer les sol·licituds telemàticament i requereixen de la signatura electrònica del representant legal de la UIB (Vicerector d'Investigació i Internacionalització). Per aquesta raó, des de l’OSR hem establert un procés intern de gestió de sol·licituds:

  1.- Emplenau la sol·licitud de projecte a través de l'aplicació telemàtica del ministeri i adjuntau tots els documents que requereix la convocatòria, incloent la memòria cientificotècnica.
  2.- Quan tengueu avançada la decisió sobre la composició de l’equip i el pressupost, enviau a l’OSR (osr.gestiotecnica@uib.es) l’esborrany de la sol·licitud (obtingut de l’aplicació mitjançant l’opció “Generar borrador” de l’aplicació) i la memòria cientificotècnica.
  Podeu seguir treballant en els documents mentre els tècnics de l’OSR revisen l’adequació de la sol·licitud a les condicions de la convocatòria, posant especial atenció als conceptes de despesa i la composició de l’equip.
  3.- Un cop revisada per l’OSR, rebreu un missatge amb el vistiplau i llavors, finalitzau els documents, pujau-los tots a l’aplicació telemàtica, validau la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desau al vostre ordinador l'arxiu pdf generat.
  Us recomanam que, abans de generar la sol·licitud definitiva, consulteu la "Guía de errores" de l'aplicació.
  4.- Enviau un correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es confirmant el tancament de la sol·licitud. Un cop rebut aquest correu procedirem, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud a l’aplicació del ministeri per part del vicerector d'Investigació i Internacionalització, oficialitzant la sol·licitud formal del projecte.
  5.- Enviau per correu intern a “OSR Gestió Tècnica” amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva impresa i signada per cada investigador de l’equip. Si tots els investigadors de l’equip signen el document electrònicament, el podeu enviar per correu electrònic.
  ii. Autoritzacions, pel cas d’investigadors de l’equip que no siguin de la UIB.
  iii. Altra documentació que formi part de la sol·licitud, com per exemple autoritzacions dels comitès i autoritats que procedeixin en cada supòsit (Ètica, Bioseguretat, etc.). Vegeu darrer apartat d’aquesta guia.

  Per tal d’obtenir la signatura electrònica del representant legal de la UIB és imprescindible que tanqueu la vostra sol·licitud i envieu el correu electrònic esmentat al punt 4.


  El terminis per enviar el correu electrònic que es comenta al punt 4 són els dies 1, 2 i 3 d'octubre de 2018, segons l'àrea temàtica en la qual es presenti la sol·licitud.


  L'accés a l'aplicació telemàtica de sol·licituds serà disponible a partir de dia 11 de setembre de 2018.

  Us recomanam que aneu consultant els diferents apartats de preguntes freqüents de la web del Ministeri que s'actualitzen de manera contínua.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases   Icona Vist  
  Extracte convocatòria BOE   Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS    Icona Vist
  Aplicació telemàtica de sol·licitud    Icona Vist
  Guia UIB de presentació de sol·licituds (Actualitzat a 26/09/2018 Exclamació)    Icona Vist
  Instruccions per emplenar el CVA   Icona Vist  
  Guia per obtenir el CVA directament de GREC   Icona Vist  
  Instruccions per emplenar la memòria cientificotècnica de projectes individuals (Tipus A o B)   Icona Vist  
  Instruccions per emplenar la memòria cientificotècnica de projectes coordinats   Icona Vist  
  Instruccions per als indicadors (Actualitzat 14/09/2018 Exclamació)   Icona Vist  
  Novetats (MCIU)   Icona Vist  
  FAQs sobre la convocatòria (MCIU) (Actualitzat 19/09/2018 Exclamació)   Icona Vist  
  Programa operatiu pluriregional Espanya 2014-2020 (Afegit 18/09/2018 Exclamació)    Icona Vist
  Estratègia RIS3 regional (Afegit 18/09/2018 Exclamació)   Icona Vist  
  Manual per presentar sol·licituds (Afegit 12/09/2018 Exclamació)   Icona Vist  
  FAQs sobre la presentació de sol·licituds (MCIU) (Modificat 18/09/2018 Exclamació)   Icona Vist  
  Com presentar un projecte coordinat (MCIU) (Afegit 04/09/2018 Exclamació)   Icona Vist  
  Descriptors de les àrees temàtiques   Icona Vist  
  Models d'impresos de sol·licitud    Icona Vist
  Autorització participació com a IP en projectes d'altres organismes Icona Vist   
  Autorització participació dins l'equip d'investigació en projectes d'altres organismes Icona Vist   
  Imatges corporatives obligatòries    Icona Vist
  Més informació del Ministeri    Icona Vist

  5. JUSTIFICACIÓ I SEGUIMENT DE CONVOCATÒRIES ANTERIORS
  Per accedir als documents necessaris per a la justificació i seguiment dels projectes de convocatòries anteriors a 2018, consultau la página de l'anterior Pla Estatal, "Excel·lència: Projectes d'R+D".
  6. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Resolució provisional (02/05/2019 Exclamació) Icona Vist


  Torna