Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes sobre la Xarxa de Parcs Nacionals

  CONVOCATÒRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de maig de 2012.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen subvencions per a la realització de projectes d'investigació orientats a promoure un coneixement científic millor en matèries relacionades amb la Xarxa de parcs nacionals.

  Els projectes hauran de respondre a les següents línies prioritàries:

  A) Caracterització, identificació i estat de recursos i elements de medi natural a la Xarxa de Parcs Nacionals
  B) Canvi global: sistemes d'avaluació, seguiment i predició dels seus efectes sobre la biodiversitat, els recursos naturals i els processos ecològics
  C) Biologia de la conservació d'espècies endèmiques, amenaçades, claus i/o indicadores de la Xarxa de Parcs Nacionals
  D) Mètodes i eines d'avaluació, diagnòstic i seguiment d'espècies, comunitats, processos singulars i usos tradicionals de recursos productius
  E) Caracterització, avalució de l'impacte i seguiment de plagues, malalties emergents i espècies introduïdes i invasores
  F) Caracterització, avaluació de l'impacte i seguiment de contaminació física i química
  G) Context social, demogràfic, cultural i educatiu de la Xarxa de Parcs Nacionals
  i l'àrea d'influència socioeconòmica en relació amb la conservació. Etnografia, arqueologia, antropologia, tradició i història de la Xarxa de Parcs Nacionals

  La durada dels projectes serà de 3 anys.

  2. REQUISITS
  Els sol·licitants han de ser els centres públics d'I+D, universitats públiques, els organismes públics d'investigació i altres.
  3. TERMINI

  Les sol·licituds es presenten mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerectora d'Investigació). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds:

  1. Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr@uib.es ), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Generar la sol·licitud definitiva i desar al vostre ordinador l'arxiu pdf creat.
  3. Enviar un correu electrònic a cati.miralles@uib.es , abans de dia 18 de maig de 2012, amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol•licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions, entre d'altres.
  4. Imprimir i signar una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la per correu intern a Cati Miralles, vicerectorat d’Investigació, abans de dia 18 de maig de 2012.
  5. Un cop rebuda la documentació en format digital (punt 3) i en paper (punt 4) es procedirà a la signatura electrònica de la sol·licitud per part de la vicerectora d'Investigació, amb la qual cosa el procès de presentació acabarà.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Model memòria científica Icona Vist   
  Instruccions per emplenar la sol·licitud Icona Vist   
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist

  Torna