Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes sobre la Xarxa de Parcs Nacionals

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 de juny de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen subvencions per a la realització de projectes d'investigació orientats a promoure un coneixement científic millor en matèries relacionades amb la Xarxa de parcs nacionals.

  La durada dels projectes serà de 3 anys.

  2. REQUISITS

  Els sol·licitants han de ser els centres públics d'I+D, universitats públiques, els organismes públics d'investigació i altres.

  Els investigadors responsables de projectes hauran de tenir el títol de doctor i tenir formalitzada una vinculació estatutària o contractual amb el centre en el moment de la sol·licitud, i ha de mantenir-se tot el període d'execució del projecte.

  Cap investigador responsable por figurar com a tal en més d'una sol·licitud de projecte d'aquesta convocatòria. Els investigadors responsables podran participar com a membres de l'equip investigador d'un altre projecte.

  Els ajuts seran compatibles amb altres ajuts o subvencions.

  3. TERMINI

  El termini per a la signatura electrónica per part del representant legal és fins al 10 de juny de 2015 a les 15 hores.

  Les sol·licituds es presenten mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerector d'Investigació i Postgrau). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds:

  1. Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr@uib.es ), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Generar la sol·licitud definitiva i desar al vostre ordinador l'arxiu pdf creat.
  3. Enviar un correu electrònic a cati.miralles@uib.es , abans de dia 8 de juny de 2015, amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions, entre d'altres.
  4. Imprimir i signar una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la per correu intern a Cati Miralles, vicerectorat d’Investigació, abans de dia 8 de juny de 2015.
  5. Un cop rebuda la documentació en format digital (punt 3) i en paper (punt 4) es procedirà a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector d'Investigació i Postgrau, amb la qual cosa el procès de presentació acabarà.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Ordre de bases   Icona Vist  
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Model memòria científica Icona Vist   
  Instruccions per emplenar la sol·licitud   Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Més informació    Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist


  Torna