Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla estatal 2024-2027: Programa Estatal de Transferència i Col·laboració

 1. Convocatòria Tancada"Redes de Investigación"

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 de juliol de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a creació de Xarxes d’Investigació per promoure la complementarietat de capacitats i optimitzar els recursos de recerca existents, fent que es generin sinergies entre grups de recerca de diferents institucions. Les activitats cientificotècniques a les quals van dirigides aquestes xarxes han de demostrar el seu valor afegit sobre la base de la consecució d'objectius comuns i compartits.

  Es preten facilitar que els grups participants puguin executar accions adreçades a millorar els resultats de recerca obtinguts mitjançant actuacions finançades en convocatòries anteriors de projectes del Pla Estatal de R+D+I (Modalitat: Xarxes Temàtiques), fomentar la coordinació general de les xarxes de ICTS (Modalitat: Xarxes ICTS) i contribuir a la gestió i a la coordinació nacional de les següents iniciatives estratègiques de R+D+I nacionals o internacionals (Modalitat: Xarxes Estratègiques).

  La quantia de cada ajut vindrà en funció de la xarxa escollida, sent el mínim i màxim els següents:

  a. Xarxes temàtiques: entre 20.000 i 50.000 euros.

  b. Xarxes ICTS: entre 50.000 i 150.000 euros.

  c. Xarxes estratègiques: entre 50.000 i 150.000 euros.

  2. PERSONES BENEFICIÀRIES

  Universitats públiques, entre d'altres.

  3. TERMINI

  Del 12 de juny al 10 de juliol de 2024 a les 14 hores.

  IMPORTANT: donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a la convocatòria, heu d’enviar a osr.gestiotecnica@uib.es fins al 4 de juliol el nom de la persona seleccionada com a coordinadora de la xarxa, la composició de l’equip d’investigació (i les autoritzacions pertinents del personal extern a la UIB) i el pressupost.

  No és necessari que envieu un esborrany de la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella mentre a l’OSR-EA revisa que els conceptes de despesa i la composició de l'equip s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  Recordeu seguir les indicacions de format establertes en la convocatòria per als documents indicats.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Extracte Icona Vist  
  Convocatòria Icona Vist  
  Modificació convocatòria (Novetat 21/06/2024 Exclamació) Icona Vist  
  Preguntes freqüents (Novetat 11/06/2024 Exclamació) Icona Vist  
  Web AEI - "Redes Investigación 2024" (Novetat 04/06/2024 Exclamació)   Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica (Novetat 04/06/2024 Exclamació)   Icona Vist
  Més informació i models documents (Novetat 04/06/2024 Exclamació)   Icona Vist

  Torna