Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Anys anteriors - Altres programes europeus

 1. Convocatòria TancadaEuroregió Pirineus-Meditarrània

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 d'octubre de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L'objectiu general d'aquest fons de suport Covid-19 (esmentat com a FS Covid-19) és contribuir a
  proporcionar una resposta compartida a escala euroregional a les conseqüències conjunturals provocades a curt termini per aquesta crisi i, sobretot, als reptes estructurals que suposa, per premunir-se’n a mig termini.

  Es finançaran les temàtiques i objectius següents.

  Innovació - Innovació al servei d’una Euroregió autosuficient en matèria agroalimentària.
  Educació superior - Universitats euroregionals que permetin la inclusió dels estudiants davant els reptes de l’educació a distància.
  Turisme - L'Euroregió: “ una destinació segura, sana i resilient".
  Medi ambient i Canvi climàtic - Avançar cap a una autèntica economia circular als tres territoris de l'Euroregió, en particular en l’àmbit del reciclatge i aprofitament dels recursos tèxtils; Promoure una sortida a la crisi socioeconòmica generada per la Covid-19 cap a la sostenibilitat i la resiliència.
  Cultura - Donar suport als joves creadors en la producció cultural del futur i promoure la digitalització dels continguts artístics.

  La durada màxima de les accions serà de 18 mesos. Consultau la convocatòria per a la dotació màxima de cada tipologia d'acció.

  IMPORTANT: Des de l'OSR es gestionaran les convocatòries marcades en groc a la convocatòria (reglament del fons, taula 5.1).

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Requisits dels sol·licitants: Vegeu convocatòria per a cada modalitat.

  Recordau que s'han de cumplir els requisits mínims de composició dels consorcis establerts per a cada modalitat.

  3. TERMINI I FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Fins al 31 d'octubre de 2020.


  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds s'hauran d'enviar a osr.gestiotecnica@uib.es abans de les 14 hores del 23 de d'octubre de 2020.


  IMPORTANT:
  Des de l'OSR es gestionaran les convocatòries marcades en groc a la convocatòria (reglament del fons, taula 5.1).


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria (Reglament del fons)   Icona Vist  
  Formulari Icona Vist   
  Més informació    Icona Vist


  Torna