Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Anys anteriors - Programes europeus d'I+DT

 1. Convocatòria TancadaERANET-MED

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 de febrer de 2015.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria per finançar activitats conjuntes d'investigació, innovació, desenvolupament de capacitats i mobilitat d'investigadors entre els països Euro-mediterranis.

  Es finançaran projectes de les temàtiques següents:
  - Energies renovables i eficiència energètica.
  - Gestió de recursos hídrics.
  - Vincles entre ambdues temàtiques.

  En aquesta primera convocatòria els països participants són: Alemanya, Algèria, Xipre, Egipte, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Jordània, Líban, Malta, Portugal, Tunísia i Turquia.

  Per poder ser finançades, les propostes han de tenir al manco tres països participants diferents, havent d'esser al menys un d'ells un Estat Membre o Associat de l'UE i un altre d'ells un País Mediterrani Associat. La durada màxima del projectes serà de 24 a 36 mesos.

  2. TERMINI

  Fins al 2 de febrer de 2015 a les 17h.

  Us demanam que aquells de vosaltres que estigueu interessats a presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria, ho comuniqueu al més aviat possible a l'OSR, extensió 2940, o adreça osr@uib.es.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Convocatòria i guia Icona Vist
  Aplicació telemàtica Icona Vist
  Més informació Icona Vist


  Torna