Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Anys anteriors - Programes europeus d'I+DT

 1. Convocatòria TancadaERA-NET SIINN

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 de gener de 2015.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria per finançar propostes d'investigació transnacionals innovadores centrades en nanomaterials manufacturats (MNMs).

  Es finançaran projectes dels temes específics següents:

  - Exposure assessment
  - Toxicity mechanisms
  - Effects of MNMs on human health
  - Environmental impacts of MNMs

  Per poder ser finançades, les propostes han de tenir al manco tres institucions d'investigació de tres països participants diferents, essent al menys dos d'ells europeus. La durada màxima del projectes serà de 36 mesos.

  2. TERMINI

  Fins al 16 de gener de 2015.

  Us demanam que aquells de vosaltres que estigueu interessats a presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria, ho comuniqueu al més aviat possible a l'OSR, extensió 2940, o adreça osr@uib.es.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Convocatòria i guia Icona Vist
  Més informació Icona Vist
  Aplicació telemàtica Icona Vist


  Torna