Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Anys anteriors - Programes europeus d'I+DT

 1. Convocatòria TancadaERAPerMed

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 7 de març de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  La convocatòria ERA-NET on Personalised Medicine (ERAPerMed) contempla les línies de recerca següents:
  • Recerca 1: "Transformar la recerca bàsica d'investigació clínica i posterior".
  • Recerca 2: "Integrating Big data i solucions TIC"
  • Recerca 3: "Una aplicació responsable de recerca sanitària"

  Cada proposta de projecte contindrà almenys un mòdul de l’àrea de recerca 3 i almenys un mòdul de l’àrea de recerca 1 o 2. És important consultar el document “Guidelines for Applicants”, ja que poden existir incompatibilitats.

  IMPORTANT: Per poder participar com Universitat s'ha d’anar juntamewnt amb un Institut reconegut per l’ISCIII

  2. TERMINI

  Les propostes es fan en dues fases.

  Termini de presentació de pre-propostes: fins al 7 de març de 2019.

  Us demanam que aquells de vosaltres que estigueu interessats a presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria, ho comuniqueu al més aviat possible a Cristina Rogel de l'OSR, extensió 2550, o adreça osr.gestiotecnica@uib.es.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Convocatòria i més informació Icona Vist


  Torna