Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Anys anteriors - Programes europeus d'I+DT

 1. Convocatòria TancadaERA-NET Cofund EuroNanoMed 3

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de gener de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Espanya, a través de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI), de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E. (CDTI), participa en la convocatòria de projectes d'investigació transnacionals sobre nanomedicina, en el marc de la xarxa europea d'investigació ERA-NET Cofund EuroNanoMed 3 (ENMIII) “European Innovative Research and Technological Development Projects in Nanomedicine”.

  La convocatòria es publicarà a través de la web de la iniciativa EuroNanoMed III i contempla les línies de investigació següents:
  Regenerative medicine
  Diagnostics
  Targeted delivery systems

  La AEI finançarà les entitats elegibles espanyoles que participin en els projectes aprovats en la convocatòria transnacional d'acord amb l'annex nacional, mitjançant la convocatòria de Programació Conjunta Internacional 2020 o equivalent.

  És important consultar l'annex nacional corresponent, que es publicarà en breu, ja que pot haver-hi incompatibilitats.

  2. TERMINI

  Per a la presentació de pre-propostes: del 14 de novembre de 2018 al 31 de gener de 2019.

  Us demanam que aquells de vosaltres que estigueu interessats a presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria, ho comuniqueu al més aviat possible a l'OSR, extensió 2940 o 2550, o adreça osr.gestiotecnica@uib.es.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Més informació Icona Vist


  Torna