Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries internacionals

 1. Convocatòria TancadaCaixaResearch - Health Research call (La Caixa Foundation)

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 de novembre de 2023.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  La Fundació ”la Caixa” inicia la setena edició de la convocatòria CaixaResearch per a projectes de recerca en biomedicina i salut. L’objectiu d’aquesta convocatòria és identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

  Els projectes presentats s’han d’emmarcar en les àrees temàtiques següents:

  - Neurociències

  - Oncologia

  - Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades

  - Malalties infeccioses

  - Tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors

  Les propostes de projecte, de fins a 3 anys d’execució, poden ser:

  - Individuals: presentades per una única organització de recerca (organització sol·licitant). Poden rebre ajuts de fins a un màxim de 500.000 €.
  - En consorci de recerca: entre 2 i 5 organitzacions de recerca, coordinades per l’organització sol·licitant. Poden rebre ajuts de fins a un màxim d’1.000.000 €.

  En tots dos tipus de propostes, s’hi poden incloure organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre (CSO), com ara associacions de pacients. Les empreses constituïdes no poden formar part de les entitats col·laboradores del projecte.

  * La Fundació Francisco Luzón podrà cofinançarà un projecte sobre l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

  Es podran presentar a la convocatòria projectes liderats pel personal investigador d’universitats i centres de recerca sense ànim de lucre que es duguin a terme a Espanya o a Portugal. A més, les propostes poden incloure organitzacions col·laboradores.

  2. TERMINI

  Fins al 16 de novembre de 2023 a les 14 hores CET.


  Per tal d'obtenir el vistiplau del vicerectorat, s’haurà d’enviar el pressupost i la composició de l’equip per a la seva revisió a ope@uib.eu abans de les 14 hores del dia 10 de novembre de 2023.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Plana web oficial   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna