Escuchar

Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres programes europeus

 1. Convocatòria TancadaPrograma INTERREG-SUDOE

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 25 d'octubre de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  El principal objectiu d'aquest programa és donar suport al desenvolupamert regional del sud-oest d'Europa contribuint a l'estratègia Europa 2020 per al creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu.La tercera convocatòria del Programa per al període 2014-2020 s'obri per a dues prioritats temàtiques del programa i per a tipus de projectes determinats:

  - Eix 1: promoure les capacitats d'innovació per un creixement intel·ligent i sostenible
  - objectiu específic 1b1: Reforçar el funcionament sinèrgic i en xarxa de l'R+i a nivell transnacional en els sectors específics del SUDOE a partir de l'especialització intel·ligent
  - objectiu específic 1b2: Foment de la investigació aplicada i la seva difusió relacionada a les tecnologies facilitadores essencials

  - Eix 5: conservair i protegor el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos
  - objectiu específic 6d1: Reforçar la cooperació dels gestors dels espais naturals de SUDOE a través del desenvolupament i la aplicació de mètodes conjunts

  El pla financer mínim per beneficiari han de ser 100.000 euros (5.000 er a empreses), amb un cofinançament per als organismes públics del 75%.

  2. Beneficiaris

  Poden ser beneficiaris els organismens públics, els organimsmes de dret públic, les entitats privades sense ànim de lucre i les entitats privades amb ànim de lucre i les empreses localitzades en la zona elegible del programa.

  En funció de l'àrea d'actuació de cada eix pripritari obert a la convocatòria s'estableix el tipus d'actors que han de constituir el partenariat de les candidatures de projectes (vegeu convocatòria per a cada cas).

  Les regions elegibles són les sis regions del sudoest de França, totes les comunitats autònomes espanyoles excepte Canàries, les regions continentals de Portugal, Regne Unit (Gibraltar) i el Principat d'Andorra (encara que no rebrà ajut FEDER).


  El partenariat ha d'incloure al menys beneficiaris de tres estats membres de la Unió Europea que participin al programa SUDOE. Els partenariats presentats en aquesta convocatòria han de seguir les característiques fixades per a cada objectiu específic (vegeu convocatòria per a cada cas).

  IMPORTANT: En aquesta convocatòria només s'acceptarà la participació en una candidatura de projecte per entitat, bé com a beneficiari principal o bé com a beneficiari. No obstant això, per a aquelles entitats que disposin de diferents departaments o unitats clarament identificades dins la seva estrucutra organitzativa amb caràcter previ a la convocatòria, serà possible que cada departament o unitat participi en UNA SOLA candidatura de projecte. Per tal de gestionar aquest punt de la convocatòria, contactau al més aviat posible amb l'OSR osr.gestiotecnica@uib.es

  3. TERMINI I PROCEDIMENT

  Primera fase:

  del 7 al 25 d'octubre de 2019 a les 12 hores (UTC+2)


  IMPORTANT: Us demanam que aquells de vosaltres que estigueu interessats a presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria, ho comuniqueu al més aviat possible a l'OSR, extensió 3385, (Immaculada Sans) o a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es.

  Segona fase:

  data provisional març-maig 2020

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Kit de candidatura   Icona Vist
  Guia   Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica eSUDOE   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna