Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Anys anteriors - Altres programes internacionals

 1. Convocatòria TancadaPrograma de cooperació interuniversitària amb Brasil

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 13 d'agost de 2014.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Ajudes per a cooperació interuniversitària entre Espanya i Brasil, en dues modalitats.

  Modalitat A
  Estades de mobilitat de dos anys de durada, prorrogables per altres dos anys:
  a) Per trasllat temporal de personal investigador en formació predoctoral.
  b) Per a la mobilitat de professors i doctors amb vinculació funcionarial o contractual.

  Durada del projecte: de l'1 de març de 2015 fins al 31 de desembre de 2016, prorrogables per dos anys més.

  Modalitat B
  Ajuts per a la celebració de tallers i seminaris d'un any de durada en els que puguin assentar-se les bases d'una posterior cooperació:
  a) Per al finançament de despeses d'organització si el taller o seminari es celebra a Espanya.
  b) Per a despeses de viatge, allotjament i manutenció dels membres del grup espanyol si el taller o seminari es celebra a Brasil.

  Durada del projecte: de l'1 de març de 2015 fins al 31 de desembre de 2015, improrrogable.

  En tots els casos La data d'inici de les activitats serà l'1 de març de 2015.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Requisits dels sol·licitants: Vegeu convocatòria per a cada modalitat i incompatibilitats.

  IMPORTANT: Recordau que tots els membres del grup han de mantenir la seva vinculació amb la UIB durant tot el període d’execució del projecte

  3. TERMINI I FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Termini i formalització de sol·licituds: Els terminis oficials de la convocatòria són del 24 de juliol de 2014 al 13 d'agost de 2014 a les 14h.

  Les sol·licituds s’han de presentar en format electrònic.

  IMPORTANT MODALITAT A: Els professors/professores que demanin ajuts de la modalitat A hauran de presentar una declaració d'absència signada pel director/a de departament o institut de recerca. En aquest sentit els sol•licitants han de trametre a l’OSR (a l'atenció de Xavier Salvà) el document que es troba a continuació, degudament emplenat, si és possible, abans del dia 31 de juliol de 2014 o la primera setmana de setembre de 2014.

  IMPORTANT MODALITAT B: Us demanam que si presentau una sol·licitud a la modalitat B, en quan tingueu l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  Fins a l'1 d'agost aquesta revisió es farà físicament a l’OSR. A partir del 4 d’agost aquesta revisió es farà via telemàtica mitjançant correu electrònic.

  IMPORTANT EN TOTS ELS CASOS: Per tal que les sol·licituds es considerin presentades, aquestes hauran de presentar-se telemàticament fins al 13 d’agost de 2014 a les 14 hores.
  Una vegada presentades us agrairem que feu arribar a osr@uib.es una còpia de la documentació presentada.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Declaració d'absència Icona Vist   
  Modalitat A: Impresos, informació i sol·licitud    Icona Vist
  Modalitat B: Impresos, informació i sol·licitud    Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna