Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres programes internacionals

 1. Convocatòria TancadaPrograma de cooperació interuniversitària amb Brasil

  CONVOCATÒRIA: 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de setembre de 2006.

  Normativa:
  • Resolució del dia 18 de juliol de 2006 (BOE del dia 18 d'agost de 2006)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Ajudes per a cooperació interuniversitària entre Espanya i Brasil.

  Modalitats dels ajuts:
  - Modalitat A: Ajuts per al trasllat temporal per a personal investigador en formació, ajuts per a doctors i ajuts per a professors i investigadors. La durada d'aquests projectes serà de dos anys, prorrogables per dos anys més.

  - Modalitat B: Ajuts per a l'organització de tallers, seminaris i altres activitats binacionals que puguin contribuir l'intercanvi de coneixements. La durada d'aquests projectes serà d'un any, improrrogable.

  IMPORTANT:
  Els grups que hagin gaudit d'un projecte d'aquest programa no podran tornar a concórrer-hi fins passats dos anys de la finalització del projecte; cada grup només podrà presentar una sol·licitud a cada una de les modalitats. La data d'inici de les activitats serà l'1 de gener de 2007.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  L'investigador responsable de la part espanyola haurà de posseir el grau de doctor i tenir vinculació docent funcionarial amb la universitat; els membre del grup espanyol hauran de ser professors o investigadors vinculats funcionarialment o contractual a la universitat o ser becari o col·laborador en investigació
  3. TERMINI
  Fins al 15 de setembre de 2006.
  Per complimentar les sol·licituds telemàtiques de les distintes convocatòries accedeixi als següents enllaços:
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna