Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Anys anteriors - Altres programes europeus

 1. Convocatòria TancadaConvocatòria de Recerca Social Fundació "La Caixa"

  CONVOCATÒRIA: 2022 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 25 de gener de 2022.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.


  Les propostes han de generar nou coneixement que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat a partir de metodologies quantitatives. Els projectes han de fer referència a Espanya i/o Portugal.


  Es preveuen finançar projectes de fins a 100.000 € cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

  2. BENEFICIARIS
  La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

  Acreditar un mínim d'1 publicació publicada en revistes del primer quartil (Q1) d’acord amb els rankings de Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citations Report (JCR) de Web of Science, en els darrers 5 anys abans del tancament de la convocatòria. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) són considerats.

  Tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria especificada a les bases (és a dir, abans del 25 de gener del 2020).

  La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en una institució de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya o Portugal.
  3. TERMINI

  La presentació de propostes es durà a terme en dues fases:

  Primera fase: del 10 al 25 de gener de 2022 a les 14 hores

  Per tal d'obtenir el vistiplau del vicerectorat i la documentació necessària per presentar la sol·licitud, els documents hauran d'enviar-se per a la seva revisió a osr.gestiotecnica@uib.es abans de les 14 hores del dia 19 de gener de 2022.


  Segona fase: març-abril de 2022

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Més informació i sol·licitud telemàtica Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna