Escuchar

Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres programes europeus

 1. Convocatòria TancadaConvocatòria de Recerca Social Fundació "La Caixa"

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 1 de juny de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.


  Els projectes han d’estar fonamentats en l’anàlisi de dades a través de metodologies quantitatives i han de fer referència a Espanya i/o Portugal (o sinó, replicable a aquests).

  El pressupost total de la convocatòria és d’1,5 milions €. Amb aquesta dotació es preveuen finançar projectes de fins a 100.000 € cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

  2. BENEFICIARIS
  La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

  - Els candidats han de tenir un mínim d'1 publicació publicada en revistes del primer quartil (Q1) d’acord amb els rankings de Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citations Report (JCR) de Web of Science. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) són considerats.


  - Els sol·licitants hauran de tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria (és a dir, abans del 28 d'abril de 2018).


  La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en institucions de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya o Portugal.
  3. TERMINI

  La presentació de propostes es durà a terme en dues fases:

  Primera fase: del 27 d'abril al 20 de maig de 2020

  Per tal d'obtenir el vistiplau del vicerectorat i la documentació necessària per presentar la sol·licitud, els documents hauran d'enviar-se per a la seva revisió a osr.gestiotecnica@uib.es abans de les 14 hores del dia 15 de maig de 2020.

  TERMINI AMPLIAT fins a l'1 de juny de 2020. Termini intern, fins al 28 de maig de 2020.


  Segona fase: juliol - setembre de 2020

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Més informació i sol·licitud telemàtica Icona Vist


  Torna