Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada13. Programa de projectes de recerca amb investigadors convidats de prestigi reconegut

  CONVOCATÒRIA: Març 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de març de 2024.

  IDIOMES:
  Català | Castellano| English
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la realització de projectes de recerca a la UIB en col·laboració amb investigadors doctors de prestigi que desenvolupin la seva tasca professional en universitats o centres d’investigació estrangers. Les actuacions finançables en el marc d’aquests projectes són, exclusivament, les estades breus dels investigadors doctors de prestigi a la Universitat de les Illes Balears per períodes d’entre tres setmanes i tres mesos. Les sol·licituds de projectes són presentades per investigadors doctors de la UIB, que en seran els investigadors responsables.

  En cas que les sol·licituds fomentin la recerca aplicada en l'àmbit del desenvolupament humà sostenible, de la cooperació al desenvolupament i d’educació per a la transformació social, es podran imputar les despeses aprovades a una partida específica de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) amb càrrec al conveni instrumental vigent entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

  Com a novetat d’aquesta convocatòria, i amb la finalitat de protegir al personal acadèmic i la seva llibertat de pensar, qüestionar i compartir idees, la UIB, seguint el referent del programa internacional de protecció “Scholars at Risk”, es compromet a fer costat a acadèmics i acadèmiques amenaçades de tot el món que enfronten un elevat risc personal que els obliga a fugir del seu país. La UIB es proposa oferir oportunitats de visites a la UIB de fins a un any en les que els acadèmics poden investigar, impartir docència, publicar i compartir la seva expertesa amb la comunitat universitària. Aquesta convocatòria dota d'un tractament especial l’acollida d’acadèmics o acadèmiques de Palestina i d’Ucraïna en el marc del compromís social universitari de la UIB. Aquesta iniciativa està supeditada a la disposició pressupostària en el moment de resoldre’s la convocatòria.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Requisits dels sol·licitants: Poden presentar una sol·licitud els professors i investigadors que desenvolupin la seva tasca docent i/o investigadora en algun dels Departaments o Instituts Universitaris de Recerca de la UIB.

  Investigadors convidats: Els investigadors convidats han de ser doctors de prestigi reconegut i que facin la seva tasca professional en universitats o centres d'investigació estrangers.

  3. NORMATIVA

  Acord normatiu de 30 d'octubre de 2008 (8796, FOU núm. 303).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Resolució Provisional   Icona Vist
  Resolució Definitiva (Nou Exclamació)   Icona Vist

  4. SOL·LICITUD

  Sol·licitud: Per sol·licitar l'ajut, s’ha de fer exclusivament a través del corresponent formulari que trobareu al Portal del Personal Investigador (PPI) - Programa de projectes de recerca amb investigadors convidats de prestigi reconegut. Una vegada enviada la sol·licitud, aquesta es dirigirà automàticament a la direcció del departament/institut, per la seva aprovació.

  Termini: Fins al dia 31 de març de 2024

  Documentació que cal adjuntar:

  - CV normalitzat o de característiques semblants de l'investigador convidat.

  - Una memòria amb la tasca que es pensa realitzar durant l’estada i publicacions científiques conjuntes.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCX
  Memòria Icona Vist

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) al número 971 17 2465 o bé a través del correu electrònic forhu.programafoment@uib.cat.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'equip TIC de l'Àrea d'Investigació al número 971 17 2311 o bé a través del correu electrònic investigacio.tic@uib.cat.

  5. AVALUACIÓ

  La Comissió Avaluadora de l'Àrea d’Investigació (CARAI), un cop avaluades les sol·licituds, presentarà la llista prioritzada al Consell de Direcció que, a la vegada, la trametrà al Consell de Govern per a la seva aprovació.

  6. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 (ITS2023-086 - Programa de Foment a la Recerca) i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna