Escuchar

Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada5. Estades breus de professors convidats

  CONVOCATÒRIA: Novembre 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de novembre de 2008.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Fomentar l'intercanvi i l'actualització de coneixements i informació científica dels membres de la comunitat universitària de les Illes Balears, mitjançant la permanència en aquesta universitat de doctors d'altres universitats o centres d'investigació.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden presentar sol·licitud els professors i investigadors que desenvolupin la seva tasca docent i/o investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

  Els candidats han de ser doctors de prestigi reconegut i que facin la seva tasca professional en universitats o centres d'investigació estrangers.

  3. NORMATIVA
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Hi ha dos períodes per fer les sol·licituds: maig, per a les estades del segon semestre; novembre, per a les estades del primer semestre de l'any següent.

  La sol·licitud només es considerarà si la persona sol·licitant té el CV actualitzat a la base de dades GREC.

  Documentació que cal presentar:
  - Imprès de sol·licitud.
  - CV normalitzat o de característiques semblants de l'investigador convidat.
  - Una memòria amb la tasca que es pensa realitzar durant l’estada.
  - En cas de demanar una estada de tres mesos, incloure documentació que acrediti que s'ha sol·licitat ajuda al Ministeri i ha estat desestimada.
  Així mateix, els professors convidats han de presentar un permís per escrit de la institució d'origen per fer l'estada a la UIB.
  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són senzilles:

  - S'ha d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - S'ha de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix davall el formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, s'ha de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 2765, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  6. AVALUACIÓ
  Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió Avaluadora de l'OSR aplicant el barem, si escau, especificat a la normativa.
  7. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Resolució Icona Vist
  Correcció d'errors a la resolució Icona Vist
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna