Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada10. Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball 'la Caixa' per a doctorands

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 9 de desembre de 2016.

  IDIOMES:
  Català
  | Castellano | English
  1. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS

  Es convoquen ajuts per facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del personal investigador en formació de la UIB i promocionar la difusió dels resultats de la investigació mitjançant l’assistència a congressos científics i la realització d’estades de treball en altres centres d’investigació espanyols i estrangers. Aquests ajuts són finançats per l’Obra Social la Caixa dins el marc del conveni de col·laboració subscrit amb la UIB.

  Aquests ajuts poden subvencionar les següents activitats de mobilitat:

  a) Presentació de comunicacions, preferentment orals, en actes científics de rellevància (congressos o simposis) que tinguin un comitè científic que faci una selecció de les ponències mitjançant la seva avaluació.

  b) Estades de treball en altres centres d’investigació espanyols o estrangers d’una durada mínima de tres setmanes.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden demanar aquests ajuts els investigadors en formació matriculats en un programa de doctorat de la UIB. Tindran preferència en la concessió aquelles persones que no tinguin accés a altres fonts de finançament alternatives.

  3. QUANTIA I NATURALESA DELS AJUTS

  Els ajuts finançaran activitats de mobilitat que poden realitzar-se, com a màxim, fins al dia 30 de setembre de 2017.

  Ajuts de tipus a)

  La quantitat màxima que es pot percebre pels ajuts de tipus a) especificats a la base primera és de 500 euros per a un congrés que té lloc a Espanya i 700 euros per a un congrés que té lloc a l'estranger. Cada sol·licitant pot demanar un màxim d’un ajut, i només es pot sol·licitar un ajut per ponència o comunicació.

  Es poden finançar despeses d'inscripció, despeses d'allotjament i manutenció i despeses de transport.

  Ajuts de tipus b)

  La quantitat màxima que es pot percebre pels ajuts de tipus b) especificats a la base primera d’aquesta convocatòria és de 2.000 euros per a una estada que té lloc a Espanya i 3.000 euros per a una estada internacional. Cada sol·licitant pot demanar un màxim d’un ajut per realitzar una estada de treball.

  Es poden finançar despeses de transport i despeses d'allotjament i manutenció.

  4. CONVOCATÒRIA
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria Icona Vist
  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  Si el que voleu demanar és una estada de treball, la sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball 'la Caixa' per a doctorands Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte. Si voleu sol·licitar un ajut per assistir a un congrés, un seminari, un work-shop o a una conferència com a convidat, podeu accedir al formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos 'la Caixa' per a doctorands Enllaç a formulari.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball 'la Caixa' per a doctorands Enllaç a formulari, que s'obrirà en una finestra a part, (si es tracta de sol·licitar un ajut per a una estada de treball) o el formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos 'la Caixa' per a doctorands Enllaç a formulari (si es tracta de sol·licitar un ajut per la assitència a un congrés, a un seminari, a un work-shop o a una conferència com a convidat).

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui i que no hagueu pogut adjuntar telemàticament.


  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2512.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'equip TIC de l'Àrea d'Investigació a través del correu electrònic investigacio.tic@uib.cat.
  6. AVALUACIÓ
  Les sol·licituds seran avaluades, segons la data de registre, els dies 14 d'octubre o 16 de desembre de 2016 per una comissió integrada pels membres de la comissió avaluadora de l’OSR i un representant de l’Obra Social la Caixa.
  7. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDF
  Resolució definitiva I   Icona Vist
  Resolució definitiva II   Icona Vist
  Annex I: Autorització de cessió de dades Icona Vist  
  Annex II: Manual d'aplicació de logotip de l'Obra Social "la Caixa" Icona Vist  

  Obra Social 'la Caixa'

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna