Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada19. Projectes de recerca "La Caixa" en àrees estratègiques

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 22 de setembre de 2017.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Convocatòria de 2 ajuts, finançats per l’Obra Social de La Caixa, a projectes de recerca puntera en algunes de les àrees següents:

  • Biologia cel·lular del càncer
  • Microbiologia, plagues i contaminació
  • Biodiversitat marina, posidònia i recursos marins
  • Canvi climàtic i Salut: mitigació i adaptació en entorns insulars
  2. REQUISITS DE L’EQUIP INVESTIGADOR
  Poden sol·licitar aquests ajuts equips d’investigadors de la UIB i dels seus instituts de recerca. Als efectes d’aquesta convocatòria, l'investigador responsable (IR) del projecte presentat serà el sol·licitant. L'equip investigador del projecte estarà format exclusivament per investigadors (personal doctor) i investigadors en formació (cursant doctorat) de la UIB.
  3. QUANTIA I DURADA DEL PROJECTE
  Es concediran un màxim de 2 projectes i la quantitat màxima concedible serà de 36.000€ per projecte. El període d’execució dels projectes començarà el dia de publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 30 de setembre de 2018.
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Les sol·licituds s’han de presentar, mitjançant l’aplicació telemàtica a l’efecte (consultau l'apartat IMPRÈS DE SOL·LICITUD que ve a continuación).

  L’imprès de sol·licitud s’ha de presentar degudament signat per l'IR al Registre General de la UIB, a les unitats de registre en funcionament als centres de la UIB.

  El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 22 de setembre de 2017.
  5. MÉS DADES SOBRE LA CONVOCATÒRIA

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Model de memòria Icona Vist  
  Model de declaració responsable Icona Vist  

  6. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada a qualsevol dels registres oficials de la UIB, o de la forma establerta per la llei, una còpia impresa de la sol·licitud signada per l'IR.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 3068 o al correu electrònic xavier.salva@uib.es.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523 o al correu electrònic miquel.titos@uib.es.
  7. AVALUACIÓ DE LES AJUDES
  Els ajuts seran adjudicats per la comissió avaluadora de l’OSR, que es basarà en les avaluacions de les sol·licituds realitzades per una agència d’avaluació externa a la UIB.

  A més, aquesta comissió està facultada per interpretar la normativa que regula la present convocatòria.

  El projectes presentats seran avaluats en base als criteris següents:

  a) CV de l’equip investigador del projecte (50%)
  b) Adaptació del projecte a les línies prioritàries establertes (25%)
  c) Interès i impacte del projecte (25%)
  8. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDF
  Resolució de concessió   Icona Vist
  Document d'acceptació de l'ajut Icona Vist  

  Torna