Escuchar

Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix ALTRES

 1. Convocatòria Tancada35. Adquisició d'ordinadors portàtils

  CONVOCATÒRIA: 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de febrer de 2006.

  1. OBJECTIU
  L'objectiu d'aquest programa és cofinançar l'adquisició d'ordinadors portàtils als professors,investigadors, departaments, facultats, escoles universitàries i serveis de la UIB, ja que tant lesnecessitats gestió, docents i d'investigació fan que cada vegada sigui més corrent la necessitat dedesplaçar l'ordinador als diferents llocs de treball, la qual cosa, de vegades, fa imprescindible l'úsd'ordinadors portàtils. Addicionalment, les connexions sense fil a la xarxa estan afavorint l’úsd'aquest tipus d'ordinadors.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden demanar el cofinançament:

  a) Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, numeraris i interins.
  b) Professors contractats de la UIB.
  c) Investigadors contractats del programa Ramón y Cajal.
  d) Investigadors dels instituts universitaris de recerca que tinguin projectes d'investigació competitius i actius, tramesos per la UIB o que participin en programes de doctorat de la UIB.
  e) Investigadors contractats pel programa de reincorporació de doctors i tecnòlegs i per altres programes del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC).
  f) Facultats, escoles universitàries, departaments, instituts i serveis de la UIB.


  Els professors i investigadors que ho demanin han de tenir el curriculum vitae actualitzat a la base de dades GREC als darrers sis mesos (com a minim actualitzat amb posterioritat al 9 de setembre del 2005). En cas de detectar que el currículum no ha estat actualitzat durants els darrers sis mesos, aquesta sol·licitud no sera considerada.

  3. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS
  El present any es dedicaran 110.000 euros a aquest programa (amb un cofinançament de 20.000 euros per part de la Direcció General d'R+D+I, Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, Govern de les Illes Balears).

  El programa cofinançarà el 70 per cent del PVP de l'equip, amb un màxim de 1.000 euros per sol·licitud. El 30 per cent restant l'ha d'aportar l'investigador, grup d'investigació, departament, institut, facultat, escola universitària o servei implicat. Per aquesta raó s'haura d'incloure al imprès de solicitud telemàtica la firma de l'investigador principal del projecte (en cas de cofinanciació amb un projecte de recerca) o del director del centre implicat (en cas de cofinanciacions amb analítiques de centre).

  Els ordinadors cofinançats amb projectes de recerca estaran exempts d'IVA.

  Per tal de potenciar l’ús del programari lliure i de les llicències de campus de la UIB, no es finançarà l’adquisició de programari.

  Aquest equip portàtil substituirà l'equip de sobretaula o portàtil obsolet. Per aquesta raó es demana que l’ordinador de sobretaula, si no és obsolet, passi a formar part de la sala d'ordinadors dels grups o departaments, o es dediqui a pràctiques.

  4. CARACTERÍSTIQUES DELS ORDINADORS
  Els ordinadors es poden adquirir en qualsevol comerç legalment establert amb aquest fi. Una vegada adquirits, els ordinadors passaran a formar part del material inventariable de la UIB. La configuració mínima de l'equip ha de ser:
  a) PC compatible
  Processador Intel Centrino de 1.6 GHz o superior.
  512 MB de memòria DDR (ampliable).
  Disc dur de 60 GB.
  WiFi, mòdem i targeta de xarxa integrats.
  Targeta gràfica.
  Altaveus integrats.
  Combo DVD/CD-RW.

  b) Macintosh
  Nivell ibook o superior.

  5. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  El termini romandrà obert fins al dia 28 de febrer de 2006.

  Documentació que cal presentar a l'OSR:
  - Imprès de sol·licitud signat.
  - Factura proforma on s'indiquin les característiques de l'ordinador portàtil. Aquesta factura, també, ha de reflectir nom del distribuïdor, CIF del distrïbuidor i preu (sense IVA i amb IVA) de l'ordinador. La factura s'ha de fer a nom de la UIB.

  6. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són senzilles:

  - S'ha d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - S'ha de pitjar el botó d'Envia sol·licitud que apareix davall el formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, s'ha de pitjar l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui, a:

  Àngels Oliver
  Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
  Son Lledó. Campus universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud d'aquest ajut o per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol altre dubte relatiu a aquest punt del programa, us podeu posar en contacte amb Àngels Oliver, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic angels.oliver@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  7. AVALUACIÓ
  La comissió avaluadora de l'OSR farà una avaluació i priorització de les sol·licituds, que posteriorment serà ratificada pel Consell de Direcció. En aquesta priorització s'intentarà de fer una distribució al més justa i equitativa entre els diferents grups d'investigació, departaments, instituts, facultats, escoles universitàries i serveis de la UIB. Els investigadors i professors només podran fer una sol·licitud a aquest programa.
  Així mateix tindran una especial consideració totes les activitats relacionades amb Campus Extens.
  8. RESOLUCIÓ
  Acord de la comissió avaluadora de l'OSR i ratificada pel Consell de Direcció de dia 3 d'abril de 2006

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució convocatòria 2006 Icona Vist

  Revisió de les sol·licituds no concedides a la resolució de dia 3 d'abril de 2006. Acord de la Comissió Avaluadora de l'OSR, iratificada pel Consell de Direcció de 2 de maig de 2006.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Revisió convocatòria 2006 Icona Vist

  Programa confinançat per la Direcció General de R+D+I, Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, Govern de les Illes Balears.


  Govern de les Illes Balears UIB

  Torna