Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - PROJECTES INTEGRALS

 1. Convocatòria Oberta21. Bestretes a activitats de recerca

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Col·laborar en el desenvolupament de les activitats de recerca en marxa i que els endarreriments dels pagaments de les anualitats no aturin el seu procés.
  2. REQUISITS DEL SOL·LICITANT
  Ser investigador/a principal d'una activitat de recerca gestionada a través de la UIB amb pagaments pendents d'ingressar.
  3. CARACTERÍSTIQUES DE L'AJUT
  La Gerència fa la bestreta en funció de la quantitat que ha de ser ingressada, i queda saldada una vegada fet l'ingrés.
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  El termini romandrà obert tot l'any.

  La sol·licitud només es considerarà si la persona sol·licitant té el CV actualitzat a la base de dades SIRA.
  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD

  Si voleu sol·licitar un ajut, ho heu de fer a través del corresponent formulari que trobareu al Portal del Personal Investigador (PPI) Enllaç a formulari.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'Àrea d'Investigació, al número 971 17 3068, al correu electrònic xavier.salva@uib.es.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'equip TIC de l'Àrea d'Investigació, a través del correu electrònic investigacio.tic@uib.cat.

  6. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  bestretes_finançament

  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna