Escuchar

Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix PUBLICACIONS

 1. Informació30. Memòria d'investigació

  1. OBJECTIUS
  És un recull de l'activitat investigadora que s'ha realitzat al llarg de l'any natural anterior a la seva publicació.

  S'elabora partint de les dades que consten a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) i que els investigadors han fet arribar els mesos de gener i febrer de l'any següent a la data de la realització de les activitats.

  La publicació s'estructura en els apartats següents:

  - Activitats dels Serveis Generals.
  - Activitats de les Facultats i Escoles.
  - Activitats organitzades pels departaments.
  - Activitats dels grups de recerca (estructurades en àrees temàtiques).
  - Activitats realitzades pels professors i professores que no formen part dels grups de recerca.
  2. ENLLAÇ D'INTERNET

  Torna