Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix SERVEIS

 1. Informació27. Serveis Cientificotècnics

  1. OBJECTIUS DEL CENTRE
  Els Serveis Cientificotècnics de la UIB (SCT) donen suport a la investigació bàsica i aplicada dels investigadors de la mateixa universitat. Al mateix temps els SCT constiueixen una base d'oferta cientificotecnològica que s'ofereix també a entitats públiques, privades i a particulars que ho sol·licitin.

  Per dur a terme les seves funcions, els SCT disposen d'instal·lacions i personal propis i compten, a més, amb un parc instrumental d'alta tecnologia i característiques sovint úniques a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  2. SERVEIS QUE OFEREIXEN
  - Serveis de caràcter general
  · Anàlisis d'aigües.
  · Anàlisis d'aliments.
  · Anàlisis de productes farmacèutics.
  · Anàlisis de mostres biològiques i clíniques.
  · Anàlisis de mostres ambientals.
  · Anàlisis d'alitges, ceràmiques i ciments.
  · Anàlisis de sòls.
  · Anàlisis de minerals, roques i sediments.
  · Anàlisis foliars.
  · Anàlisis de derivats petroliers.
  · Calibratge instrumental.

  - Serveis específics
  Microscòpia òptica i electrònica:
  · Examen microestructural de mostres orgàniques i inorgàniques.
  · Mesura de gruixos de recobriments.
  · Estudis de composició i distribució elemental.
  · Estudis morfològics de teixits i organismes vius.
  Difractometria de raigs X:
  · Identificació de components en sòlids inorgànics.
  · Isomorfisme i polimorfisme, transicions de fase.
  · Estudis estructurals en funció de la temperatura.
  Assaigs tèrmics i mecànics:
  · Determinació de temperatures i calors de fusió, solidificació, sublimació
  · Estudis de les propietats termomecàniques
  · Estudis de descomposició en funció de la temperatura.
  · Determinació de la resistència mecànica a la tracció i la compressió.
  · Estudis de les propietats mecàniques en funció de la temperatura.
  · Assaigs de fluència.
  Espectroscòpia molecular i atòmica:
  · Identificació i caracterització de composts orgànics i inorgànics.
  · Determinació quantitativa d'elements atòmics.
  · Estudis estructurals de molècules orgàniques.
  · Estudis mediambientals.
  · Caracterització de metabòlits d'interès clínic.
  Tècniques cromatogràfiques:
  · Determinació quantitativa de composts orgànics i inorgànics.
  · Identificació de composts orgànics i inorgànics.
  · Estudis de control mediambiental.
  Biologia Molecular:
  · Seqüenciació i anàlisi de DNA per electroforesi capil·lar.
  · Expressió gènica.
  · Anàlisi de mutacions.
  · Quantificació de DNA.
  Altres:
  · Determinació de carboni orgànic total a mostres líquides i sòlides.
  · Determinació de nitrogen.
  · Calibratge de peus de rei i rellotges comparadors.

  3. NORMATIVA
  4. ENLLAÇ D'INTERNET

  Torna