Complements retributius

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Complements retributius

 1. Convocatòria TancadaAvaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 12 de maig de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. NORMATIVA ADICIONAL
  Decret 19/2008, de 1 de març de 2008 de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la universitat de les Illes Balears.

  Acord 1/2008 del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears pel qual s'aprova el protocol d'avaluació establert en el Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigadorde la Universitat de les Illes Balears.
  2. CERTIFICACIÓ DELS REQUISITS
  Els certificats d’obtenció del reconeixement d’un període d’investigació (sexenni), en el cas del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació, o de dos o més períodes d’investigació (sexennis), en el cas de del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel•lència en investigació i la transferència de coneixement, seran expedits d’ofici pel Secretari General de la Universitat de les Illes Balears i s’enviaran directament a l’AQUIB.
  3. TERMINI
  Fins al 12 de maig de 2008.
  Les sol•licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB (Son Lledó), o a les unitats de registre en funcionament als distints centres de la UIB. S’ha d’adjuntar a la sol·licitud l’informe d’avaluació quantitativa de GREC corresponent al període avaluable.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Imprés de sol·licitud Icona Vist  
  Instruccions sobre l’informe d’avaluació quantitativa de GREC   Icona Vist

  Torna