Complements retributius

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Complements retributius

  1. InformacióAvaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència de coneixement

    Organismes convocants:
    1. PROCEDIMENT
    Podeu trobar tota la informació sobre aquest procediment, així com el formulari de sol·licitud, a l'apartat de complements retributius del PDI del catàleg de procediments de la Seu Electrònica de la UIB Enllaç a formulari.

    Torna