Escuchar

ArqueoUIB

Tesis y trabajos de investigación

  • BARTOMEU SALVÀ SIMONET, "Arqueometal·lurgia i estratificació social a les Illes Balears". Universitat de Barcelona, España, 2013. Tesis doctoral.
  • Lua Valenzuela Suau, "La fauna del Navetiforme I de els closos de ca'n gaià (mallorca)". Universidad de Granada, España, 2013. Tesis de Máster.
  • Galmés Alba, Alejandra, "Aproximació a un paisatge prehistòric. El cas de Santa Ponça (Calvià, Mallorca)". Universitat de les Illes Balears, España, 2013. Trabajo de Fin de Grado.
  • Bartomeu Salvá Simonet, "La metal·lurgia del Calcolític a l'edat del bronze a les Illes Balears. Aproximació socioeconómica.". Universitat de Barcelona, España, 2013. Tesis doctoral.
  • Helena Inglada Grau, "El concepte d'espoliació patrimonial en la normativa: la qüestió de les competències i l'àmbit de gestió". Universitat de les Illes Balears, España, 2013. Tesis de Máster.