Escuchar

ArqueoUIB

Tesis y trabajos de investigación

  • EMILI GARCIA AMENGUAL, "Proposta de Cadena Operativa de construcció dels Navetiformes del Bronze balear i la seva aplicació pràctica". Universitat de les Illes Balears, España, 2014. DEA.
  • Neus Serra Vives, "La ceràmica baix medieval del Born (Palma): noves fonts materials per a l'estudi de la Mallorca medieval". Universitat de les Illes Balears, España, 2014. Tesis de Máster.
  • Gabriel Servera Vives, "Dynamique holocène du paysage et mobilités des pratiques territoriales au mont Lozère (Massif central, France) : approche paléoenvironnementale multi-indicateurs à haute résolution spatio-temporelle". Université de Limoges i Universitat de Barcelona, Francia, 2014. Tesis doctoral europea.
  • Galmés Alba, Alejandra, "Visibilidad y percepción en la construcción de un paisaje prehistórico. El caso de Calviá (Mallorca, Islas Baleares)". Universidad Complutense de Madrid, España, 2014. Tesis de Máster.
  • Jaume Deya, "Arqueologia i fonts escrites; Almallutx i el seu hinterland". Universitat de les Illes Balears, España, 2014. Tesis de Máster.
  • Ana Baldo Muñoz, "Projecte de recuperació i posada en valor del patrimoni marítim de la Vila Joiosa.". Universitat de les Illes Balears, España, 2014. Tesis de Máster.