Climatología, hidrología, riesgos naturales y territorio (CLIMARIS)

Tesis y trabajos de investigación

  • Joan Caldentey Brunet, "El paisatge actual i històric del Llevant de Mallorca a través de la fitotoponímia. Aspectes físics i socials d'un espai singular". Universitat de les Illes Balears, España, 2008. Tesina de licenciatura.
  • Joan Estrany Bertos, "Hidrologia i transport de sediment en una conca de drenatge del Pla de Mallorca". Universitat de les Illes Balears, España, 2008. Trabajo de investigación.
  • Joan Barceló Trobat, "Anàlisi de l'observació instrumental del temps a les Illes Balears de 1850 fins a 1940". Universitat de les Illes Balears, España, 2008. DEA.