Escuchar

Climatología, hidrología, riesgos naturales y territorio (CLIMARIS)

Tesis y trabajos de investigación

  • Joan Caldentey Brunet, "El paisatge actual i històric del Llevant de Mallorca a través de la fitotoponímia. Aspectes físics i socials d'un espai singular". Universitat de les Illes Balears, España, 2008. Tesina de licenciatura.
  • JOAN JOSEP ESTRANY BERTOS, "HIDROLOGIA I TRANSPORT DE SEDIMENT EN UNA CONCA DE DRENATGE DEL PLA DE MALLROCA". UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, España, 2008. Trabajo de investigación.