Grupo de Estudios Demográficos y Turísticos

Otras publicaciones

  • Sureda, J.; Comas, R.; Morey, M.; Mut, B.; Oliver, M.F.; Salvà, F.; Casero, A.. , "Les TIC i els joves a les Illes Balears. Equipament i usos de les tecnologies de la informació i la comunicació per part dels joves de les Illes Balears d'entre 15 i 16 anys.". España, 2009. Libro.
  • SALVÀ TOMÀS, Pere. , "Balears: un territori de trobada de ciutadans del món", Mallorca Global: 100 països. España, 2009. Capítulo de libro.
  • SALVÀ TOMÀS, P.A.. , "Medi Ambient i càrrega demogràfica", Llibre Blanc del Turisme de les Illes Bslears. Cap una nova cultura turística. España, 2009. Capítulo de libro.
  • SALVÀ TOMÀS, Pere. , "El sector primari", Memòria del CES sobre economia,el treball i la societat de les Illes Balears.2008. España, 2009. Capítulo de libro.
  • SALVÀ TOMÀS, Pere A.. , "Balears.Un territori de ciutadans del món", CLADERA, MATEO 'Mallorca Global. 100 països'. España, 2009. Capítulo de libro.
  • Brunet Estarellas, P. J., Petrus Bey, JªMª, Coll López,M.. , "Agenda Local 21: de la recogida de datos a la definición de indicadores de sostenibilidad", Sustainability Measurement and Modelling. España, 2009. Otros.