Grupo de Estudios Demográficos y Turísticos

Otras publicaciones

  • Joana Mª Petrus. , "«Menorca i els records turístics del 2016»", Anuari Menorca 2016. España, 2017. Otros.
  • Joana Mª Petrus Bey. , "Infraestructures de transport i transformacions regionals. Relatoria de les comunicacions de l'àmbit 3.", Recursos i Territori.. España, 2017. Capítulo de libro.
  • Joana Maria Petrus; Sandra A. Rebassa Gelabert; Esperança Rosselló Hernández; Catalina Ginard Esteva; Bernat J. Mateu-Morro; Antoni Miquel Maura; Catalina Mayol Salas; Mercè Capellà Negre; Marina Frau Maestre; Bernat J. Mateu-Morro; Antoni Mir i Marquès; Joan Parets i Serra; Maria del Camí Dols Martorell; M. Magdalena Payeras Capellà; Damià Pons; Àngela Beltran Cortyès; Santiago Cortès Forteza; Miquel Jaume Campaner; Francesc Lladó; Aina Ferrer Torrens; Pere Fiol Tornila; Joan Parets i Serra; Antoni Aulí Ginard; Joan Cànovas Salvà; Joan Pons Julià; Jaume Soler Capó; Gabriel Pieras Salom; Joan Llabrés Estrany; Llorenç Payeras Capellà.. , "La commemoració a Inca del sisè centenari de la mort de Ramon Llull", XVII Jornades d'Estudis Locals d'Inca. España, 2017. Capítulo de libro.
  • García Garcia, C.; Ginard Bujosa, A.; Petrus Bey, J.Mª. , "Vigilats des del cel. El paper estratègic dels ports de les Balears durant la II Guerra Mundial (1939-1945).", Exposición internacional itinerante 17 junio 2017/15 enero 2018. España, 2017. Otros.