Estudios de historia económica (GEHE)

Otras publicaciones

  • Carles Manera. , "Capitalisme desfermat. Una visió subversiva sobre la Gran Recessió, 2008-2011". España, 2012. Libro.
  • Carles Pablo Manera Erbina; Luciano Segreto; Hubert Bonin; Andrzej Kozminski; Manfred Pohl. , "European business and Brand Building". Bélgica, 2012. Libro.
  • Carlos Pablo Manera Erbina; Jaume Garau. , "The invention of Camper brand. Brand building of Mallorca Shoe-manufacturing", European business and Brand building. Bélgica, 2012. Capítulo de libro.
  • RAMIS PUIG-GRÒS, Andreu. , "El llegat cultural de les possessions: etnografia, literatura i art", MOREY, A.; JOVER G.: Les possessions mallorquines: passat i present. España, 2012. Capítulo de libro.