Estudios de historia económica (GEHE)

Publicaciones en revistas

  • Carlos Pablo Manera Erbina, "L'economia mallorquina en el segle XVIII. Un assaig interpretatiu", "Randa", Número 64, Páginas 53-67, 2010. Artículo.
  • Carlos Pablo Manera Erbina, Miquel Quetglas; Andreu Sansó, "Una nota sobre les sèries hotòriquesx de creixement del VAB de les Illes Balears, 1955-2007", "Conjuntura Econòmica de les Illes Balears", Páginas 61-67, 2010. Artículo.