Grupo de investigación en análisis lingüístico (GRALing)

Otras publicaciones

  • Rallo Fabra, Lucrecia; Cortés, Susana. , "Percepció dels sons de la L2 per part de parlants amb el català com a L1: aspectes teòrics i aplicats", La Fonologia del Català. España, 2023. Capítulo de libro en prensa.