Escuchar

Otras publicaciones

  • Vanrell, M.M.. , "L'aprenentatge de català dels adults de les Illes Balears", Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi. España, 2017. Capítulo de libro en prensa.
  • Melià, J., Vanrell, M.M.. , "Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi.". España, 2017. Editor.
  • Joan Melià i Maria del Mar Vanrell. , "Capítol 11: Conclusions", Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi. España, 2017. Capítulo de libro.
  • Barceló-Coblijn, Lluís. , "La filiació lingüística a les Illes Balears", Enquesta d'usos lingüistics a les Illes Balears 2014. Anàlisi. Melià, J. i Vanrell, M.M. (coords).. España, 2017. Capítulo de libro.