Otras publicaciones

 • Cremades, Elga. , "Nominalitzacions psicolo?giques en catala?: la realitzacio? de l'argument extern", J. V. Garcia i A. Cortijo (Ed.). Transferencia y conocimiento: Humanidades, Educación y construcción del saber en la red.. España, 2023. Capítulo de libro.
 • Barceló-Coblijn, Lluís; Duguine, Maia; Irurtzun, Artiz. , "La relevancia de la teoría lingüística en el análisis de redes complejas del habla". México, 2023. Capítulo de libro en prensa.
 • Amengual, C.; Castell, X.; Vanrell, M.M.. , "Ús de les llengües segons els contextos i els moments vitals: les mudes lingüístiques", Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears, 2023. Capítulo de libro.
 • Castell, X.; Vanrell, M.M.. , "La dinamització lingüística: bases, eines i estratègies.", 2023. Editor.
 • Vanrell, M.M.. , "El futur del català a les Balears: de l'anàlisi a l'actuació (i tornar)", El català a les Illes Balears: del passat al futur, 2023. Capítulo de libro.
 • Cremades, E.; Crespí, I.; Amengual-Ripoll, C.; Castell, X.; Vanrell, M.M.. , "La contribució de les mudes lingüístiques a la recerca sociolingüística sobre el plurilingüisme en l'entorn educatiu", Libro de resúmenes de trabajos a IRED023. III Conferencia internacional de investigación y V Jornadas de investigación e innovación educativa, 2023. Acta de congreso.
 • Amengual, C.; Benito, R.; Gonzàlez, I.; Vanrell, M.M.. , "Metodologia", Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears, 2023. Capítulo de libro.
 • Castell, Xisca; Cremades, Elga; Vanrell, Maria del Mar. , "Resum i conclusions", Castell, X.; Cremades, E.; Vanrell, M. M. (Coord.) Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears.. España, 2023. Capítulo de libro.
 • Castell, Xisca; Cremades, Elga; Vanrell, Maria del Mar. , "Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears". España, 2023. Editor.
 • Calafat, Rosa. , "Ideologies i tries lingüístiques a la Mallorca del segle xx (1970-1990), a través dels articles de premsa dels lingüistes Gabriel Bibiloni i Joan Melià", Els mitjans escrits i audiovisuals com a formadors lingüístics. España, 2023. Capítulo de libro.
 • Cremades, Elga; Crespí, Isabel; Tudela, Anna. , "Usos lingüístics i hàbits de lleure" [Publicació en línia], Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears. España, 2023. Capítulo de libro.
 • Cremades, Elga; Crespí, Isabel. , "La llengua en les interaccions comunicatives: normes d'ús lingüístic" [Publicació en línia], Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears. España, 2023. Capítulo de libro.
 • Cremades, E., Solivellas, I.; Tudela-Isanta, A.. , "Ideologies lingu?i?stiques i plurilingu?isme en l'ensenyament", E. Aguilar-Mediavilla, J. Vidal Conti, M.M. Vanrell, M. Valera Pozo, M. Salmerón Galiana (Eds.), Libro de resúmenes de trabajos a IRED023. III Conferencia internacional de investigación y V Jornadas de investigación e innovación educativa, 2023. Acta de congreso.
 • Ivan Solivellas. , "Tendencies in dictionarisation by lexical innovation process", Dictionarisation of Catalan neologisms. Suiza, 2023. Capítulo de libro.
 • Ivan Solivellas. , "Les polèmiques sobre la llengua: l'estàndard i els parlars locals", La llengua catalana a les Illes Balears: del passat al futur. España, 2023. Capítulo de libro.
 • Ivan Solivellas; Bernat Joan; Joan F. López Casasnovas; Isidor Marí; Fina Salord; Fanny Tur. , "La llengua catalana a les Illes Balears: del passat al futur". España, 2023. Libro.
 • Ivan Solivellas; Christopher Little; Anna Tudela-Isanta. , "L'imaginari juvenil: ideologies i actituds lingüístiques", Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears. España, 2023. Capítulo de libro.