Escuchar

Otras publicaciones

  • Bibiloni, Gabriel; Corbera, Jaume. , "La llengua normativa a les Illes Balears", Problemàtica de la llengua normativa. Actes de les Primeres Jornades d'Estudi de la Llengua Normativa. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. España, 1984. Capítulo de libro.