Escuchar

Otras publicaciones

  • Bibiloni, Gabriel. , "El català a les Illes Balears", Els nostres parlars. CIRIT, Generalitat de Catalunya. España, 1985. Capítulo de libro.
  • Corbera Pou, J.. , "La penetració del lèxic castellà dins el català de Mallorca a l'època de la Decadència (segles XVI-XVIII)", Actes du XVIIème Congrès International de Linguistique et Philologie Romane. Francia, 1985. Capítulo de libro.