Escuchar

Otras publicaciones

  • Bibiloni, Gabriel. , "Els parlars balears", Guaiteu com rallem. CIRIT, Generalitat de Catalunya. España, 1988. Capítulo de libro.
  • Corbera Pou, J.. , "Noms de pila castellans a Mallorca (segles XVI-XIX)", Miscel·lània d'Homenatge a Enric Moreu-Rey. España, 1988. Capítulo de libro.