Escuchar

Otras publicaciones

  • Bibiloni, Gabriel. , "L'estandarització de la llengua catalana. La tasca feta i la tasca a fer", L'estandarització de la llengua catalana. La tasca feta i la tasca a fer. Ajuntament de Manacor.. España, 1993. Libro.
  • Bibiloni, Gabriel. , "La situació legal i la situació real del català", O uso das línguas na perspectiva da Europa comunitária Associaçom Galega da Língua. España, 1993. Capítulo de libro.
  • Corbera Pou, J.. , "Nou vocabulari de barbarismes del català de Mallorca", El Tall. España, 1993. Libro.
  • Corbera Pou, J.. , "Mallorquí", Gran Enciclopèdia de Mallorca. España, 1993. Capítulo de libro.
  • Corbera Pou, J.. , "L'esperança, frustrada?", O uso das Linguas na Perspectiva da Europa Comunitária. España, 1993. Capítulo de libro.
  • Corbera Pou, J.. , "Joan Josep Amengual i la llengua de Mallorca", Miscel.lània Homenatge al Doctor Joan Josep Amengual. España, 1993. Capítulo de libro.
  • Corbera Pou, J.. , "El lèxic mallorquí dins l'actual normativa catalana", 2.gememsaimen Kolloquium der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik. Sprache, Literatur and Kultur der Balearen. Alemania, 1993. Capítulo de libro.
  • Corbera Pou, J.. , "La interferència de l'italià i dels dialectes sards i itàlics en les denominacions alguereses del animals marins", Actes del Novè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. España, 1993. Capítulo de libro.
  • Corbera Pou, J.. , "'Normativisation' et 'normalisation' des petites communautés linguistiques", Petites Nations et Minorités Ethniques dans une Europe en devenir. Alemania, 1993. Capítulo de libro.
  • CALAFAT, Rosa. , "La Imposició de l'espanyol a l'alta administració pública mallorquina. Mecanismes i estratègies", La Llengua catalana al segle XVIII. España, 1993. Capítulo de libro.