Escuchar

Otras publicaciones

  • Corbera Pou, J.. , "Parlar bé. Orientacions per a l'ús correcte de la llengua catalana, amb referències especials a les Illes Balears". España, 1996. Libro.
  • Corbera Pou, J.. , "Dialecte i llengua: la distinció sausureana i la realitat sociopolítica", IV Congresso International da Língua Galego-Portuguesa na Galiza - Homenagem a Ferdinand de Saussure. Actas.. España, 1996. Capítulo de libro.
  • Corbera Pou, J.. , "Català estàndard i dialectes a l'ensenyament", El nord-occidental entre dues llengües? Actes de les Jornades d'Estudi del Català Nord-occidental. España, 1996. Capítulo de libro.